مولوی - صاحب جمع
درخواست نمایندگی
در صورت تمایل برای اخذ نمایندگی استانی از فرم زیر استفاده فرمایید

فرم در خواست نماییندگی

ضمن عرض تشکر از حسن نظر شما نسبت به مجموعه باستانی ، به اطلاع می رساند که این مجموعه در نظر دارد به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط در مراکز استان در سرتاسر ایران، نمایندگی اعطا کند. بدین منظور خواهشمند است درخواست خود را در قالب فرم زیر برای ما ارسال نمایید.